Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia legislatívy a práva

9. Sekcia legislatívy a práva

9.1. Odbor legislatívy

9.2. Odbor práva

1.13. Odbor koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí