Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia informatiky

1.16. Sekcia informatiky (Bukureštská 4 811 04 Bratislava)

1.16.1. Odbor rozvoja IKT (Bukureštská 4 81104 Bratislava)

1.16.2. Odbor stratégie IKT (Bukureštská 4 811 04 Bratislava)

1.16.3. Odbor Help Desk (Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava)