Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

7. Sekcia environmentálnych programov a projektov (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.1. Odbor riadenia programov (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.1.1. Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.1.2. Oddelenie programovania a monitorovania (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.2. Odbor posudzovania projektov (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.2.1 Oddelenie posudzovania projektov I. (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.2.2 Oddelenie posudzovania projektov II. (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.3. Odbor platieb a koordinácie auditov (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.4. Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.4.1. Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.4.2. Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce (Karloveská 2 84104 Bratislava)

7.5. Odbor kontroly fondov EÚ (Karloveská 2 84104 Bratislava)