Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

2. Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

2.1. Odbor koordinácie záležitostí EÚ

2.2. Odbor medzinárodných vzťahov

2.3. Odbor prierezových činností

2.4. Odbor politiky životného prostredia