Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

10. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
MACHÁČEK FILIP Ing., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: 509, tel.: 59562350,
MIŠOVIČOVÁ OĽGA , asistentka generálneho riaditeľa, miestnosť: 509, tel.: 59562351,
POTTMANN ORAVKINOVÁ ANNAMARIA JUDr., , miestnosť: 510, tel.: 59562509,
10.1. Referát informačného systému odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
ĎURAČKA ĽUBOMÍR Ing., , miestnosť: 501, tel.: 59562130,
KAPITÁŇ IVAN Ing., , miestnosť: 111 (Bukureštská 4), tel.: 59564247,
ŠUPLATOVÁ ELEONÓRA Mgr., , miestnosť: 514, tel.: 59562669; 0918235559,
1.7. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
SKORKA ROMAN Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: 519a, tel.: 59562442,
BENOVICSOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562510,
ČAJA ANTON Mgr., PhD., , miestnosť: 518, tel.: 59562207,
DONEVOVÁ BARBORA Mgr., , miestnosť: 510, tel.: 59562204,
DUCÁR ERIK RNDr., , miestnosť: 504a, tel.: 9,
GELINGEROVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562157,
HANUŠČINOVÁ DÁŠA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 9,
CHOMO RICHARD Ing., , miestnosť: 530, tel.: 59562532,
JEDINÁ KATARÍNA , sekretariát, miestnosť: 519, tel.: 59562548,
KOLOČÁNYOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 530, tel.: 59562232,
KUČERAVÝ ANDREJ Mgr., , miestnosť: 531, tel.: 59562030,
LUKÁČ PETER Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562441,
OKOLIČÁNYIOVÁ MILENA RNDr., , miestnosť: 504a, tel.: 59562446,
RUDZAN FILIP Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562439,
SADÁKOVÁ SOŇA Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562406,
TENCEROVÁ VERONIKA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562262,
URBANOVÁ TATIANA Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562495,
VARGOVÁ ADRIANA Bc., brigádnik, miestnosť: 529, tel.: 9,
1.7.1 Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dunajská 68 81108 Bratislava)
GALAN ANNA Mgr., , miestnosť: P03, tel.: 59562504,
GREGOROVÁ ELENA Ing., , miestnosť: P04, tel.: 59562802,
HLÁVEK MICHAL Ing., , miestnosť: 458, tel.: 59562602,
CHUDÍK MARTIN Mgr., , miestnosť: P11, tel.: 59562805,
JUHÁS DÁVID Mgr., , miestnosť: P11, tel.: 59562449,
KOVÁČOVÁ SIMONA Ing., , miestnosť: P01, tel.: 59562801,
LEGINDIOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 512, tel.: 59562264,
MIKLASOVÁ JANA Mgr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru, miestnosť: 504, tel.: 59562440; 0905943037,
PALÚCHOVÁ TIMEA Mgr., , miestnosť: P02, tel.: 59562807,
STRAŇÁKOVÁ ANNA Mgr., , miestnosť: P02, tel.: 59562808,
ŠKULOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: P03, tel.: 59562810,
1.8. Odbor odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
ŠIMURKA PETER Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: 516, tel.: 59562414,
ČERTÍKOVÁ DANIELA Ing., , miestnosť: 512, tel.: 59562512,
ĎURAČKOVÁ MONIKA , brigádnik, miestnosť: 513, tel.: 59562705,
FÜLLE DANIEL Ing. RNDr., , miestnosť: 550, tel.: 59562505,
GOJDIČOVÁ MARTA Ing., , miestnosť: 513, tel.: 59562518, fax: 59562367,
IZSÓFF MARTIN Mgr., PhD., , miestnosť: 501, tel.: 59562281,
JURÍKOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 511, tel.: 59562528; 0915992213,
MASNIČÁKOVÁ MIROSLAVA Ing., , miestnosť: 513, tel.: 59562521,
NEMČEKOVÁ INGRID Ing., , miestnosť: 550, tel.: 59562503,
SLANINKOVÁ DENISA Ing., , miestnosť: 511, tel.: 59562244,
SPIŠÁKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 513, tel.: 59562502,
ŠPALKOVÁ VIERA Ing., PhD., , miestnosť: 512, tel.: 59562522,
ŠUPLATOVÁ NATÁLIA , brigádnik, miestnosť: 512, tel.: 59562669,
TRCKOVÁ OĽGA Mgr., , miestnosť: 511, tel.: 59562292,
UHLIAROVÁ DÁŠA Mgr., , miestnosť: 511, tel.: 59562348, dasa.uhliarova@enviro.gov.sk
VÁCLAVKOVÁ VERONIKA JUDr., , miestnosť: 501, tel.: 59562715, veronika.vaclavkova@enviro.gov.sk
VITTEKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 512, tel.: 59562535, katarina.vittekova@enviro.gov.sk
1.9. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
ČAJKOVÁ HENRIETA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 537a, tel.: 59562400; 0905669515, henrieta.cajkova@enviro.gov.sk
DANEČKOVÁ TATIANA RNDr., , miestnosť: 538, tel.: 59562405, tatiana.daneckova@enviro.gov.sk
FARKAŠOVÁ MAGDALÉNA Ing., , miestnosť: 539, tel.: 59562557, Magdalena.Farkasova@enviro.gov.sk
HOLUBOVÁ DIANA Ing., , miestnosť: 539, tel.: 59562539, diana.holubova@enviro.gov.sk
JANIGA JÁN Ing.,CSc., , miestnosť: 544, tel.: 59562544, fax: 59562508, jan.janiga@enviro.gov.sk
MOGELSKÁ NATÁLIA Mgr., , miestnosť: 539, tel.: 59562717, natalia.mogelska@enviro.gov.sk
ŠEBESTOVÁ MÁRIA Mgr., , miestnosť: 545, tel.: 59562513, maria.sebestova@enviro.gov.sk
TOBIÁŠOVÁ TATIANA Ing., , miestnosť: 538, tel.: 59562621; 0905680524, tatiana.tobiasova@enviro.gov.sk

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže