Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

10. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 

1.7. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

1.7.1 Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dunajská 68 81108 Bratislava)

1.8. Odbor odpadového hospodárstva 

1.9. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti