Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia ekonomiky

 

8. Sekcia ekonomiky

8.1. Odbor rezortného rozpočtu

8.2. Odbor účtovníctva

8.3. Odbor správy majetku štátu