Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Samostatné odbory MŽP SR

1.2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti

1.3. Odbor vnútorného auditu (Klobučnícka 7 81235 Bratislava)

1.5. Inštitút environmentálnej politiky

1.7.1 Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dunajská 68 81108 Bratislava)

1.12. Osobný úrad

1.14. Odbor verejného obstarávania

1.17. Odbor sťažností a petícií