Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakt

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava


Zväčšiť mapu

Vrátnica

Tel.:+421 2 5956 1111

Informácie pre verejnosť

Úradné hodiny: v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00. Tel.: +421 2 5956 2222
E-mail: 

Podateľňa

Úradné hodiny: v pracovných dňoch od 07:30 do15:00. (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30)

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (pri Redute)
Tel.:+421 2 59562284  E-mail:

Elektronická schránka 

Elektronické podania prosíme zasielať do elektronickej schránky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s označením E0005579903.
Elektronická schránka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (E0005579903) slúži na prijímanie elektronických podaní k agende Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679