Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Samostatné odbory MŽP SR

1.2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

GAJDZICOVÁ ANNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 428, tel.: 59562420,

MIŠKOVČÍK MIROSLAV Mgr., , miestnosť: 430, tel.: 59562133, 0918923774,

RAGAN BRANISLAV Ing., PhD., , miestnosť: 430, tel.: 59562129,

ŠUTTOVÁ ANNA Mgr., , miestnosť: 431, tel.: 59562208, 0918923773, fax: 59562523,

VANTROBA PATRIK Ing., , miestnosť: 431, tel.: 59562507; 0905943447,

1.3. Odbor vnútorného auditu (Štúrova 3 81102 Bratislava)

HASSANOVÁ MÁRIA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 317, tel.: 59562912,

CEROVSKÁ IVETA , sekretariát, miestnosť: 316, tel.: 59562911, fax: 59429105,

GABALCOVÁ MILENA Ing., , miestnosť: 313, tel.: 59562917,

HANZLÍKOVÁ ALENA Mgr., , miestnosť: 314, tel.: 59562915,

IVAN MIROSLAV Ing., , miestnosť: 313, tel.: 59562918,

JOBEKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 314, tel.: 59562916,

SORKOVSKÁ OĽGA Ing., , miestnosť: 315, tel.: 59562914,

ŠIMČÁKOVÁ KATARÍNA Ing.,, , miestnosť: 315, tel.: 59562913,

1.5. Inštitút environmentálnej politiky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

HALUŠ MARTIN Mgr., riaditeľ inštitútu, miestnosť: 462, tel.: 59562415; 0905682401,

MIKUDOVÁ JANA Ing., asistentka, miestnosť: 463, tel.: 59562425,

ANTALOVÁ VERONIKA Ing., , miestnosť: 465, tel.: 59562452,

BENDÍKOVÁ MARIANNA Ing., MSc., , miestnosť: 461, tel.: 59562465,

DRÁB JÁN Ing., , miestnosť: 464, tel.: 59562484,

ENGEĽ MAREK , stážista, miestnosť: 465, tel.: 59562468,

GÁLIS MARTIN Mgr., , miestnosť: 464, tel.: 59562665,

KRIŠTOFÓRY TOMÁŠ Ing., , miestnosť: 461, tel.: 59562215,

SLUČIAKOVÁ STELLA Bc., , miestnosť: 461, tel.: 59562475,

ŠIROKÝ PAVOL Mgr., , miestnosť: 466, tel.: 59562214,

1.10. Oddelenie integrovanej prevencie (Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava)

BIZOŇOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 548, tel.: 59562432,

GUŠTAFIKOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 547, tel.: 59562276,

1.11.1. Referát registratúry (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

BAJNOCIOVÁ MÁRIA , podatelňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284,

HOMOLKOVÁ ANNA , podatelňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284,

KRISTÍNOVÁ IVETA , , miestnosť: 230, tel.: 59562283,

MASLIKOVÁ ANNA Mgr., PhD., správca registratúry, miestnosť: 230, tel.: 59562148; 59562667,

1.12. Osobný úrad (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

KUBEŠOVÁ MARTINA JUDr., riaditeľka osobného úradu, miestnosť: 215, tel.: 59562117,

BERČÁKOVÁ ELENA Bc., sekretariát, miestnosť: 212, tel.: 59562226,

HRUŠTINCOVÁ JANA PhDr., , miestnosť: 216, tel.: 59562369,

CHUDÍKOVÁ MÁRIA , , miestnosť: 214, tel.: 59562424,

KOZÁROVÁ LENKA Mgr., , miestnosť: 217, tel.: 59562385,

KRALOVIČOVÁ MELÁNIA , , miestnosť: 214, tel.: 59562104,

OROSZIOVÁ MARTINA Ing., , miestnosť: 215, tel.: 59562529,

REMIŠOVÁ KARINA Mgr., , miestnosť: 215, tel.: 59562537,

ŠUNIAROVÁ TATIANA , , miestnosť: 217, tel.: 59562381,

ZÁVODNÁ JANA PhDr., , miestnosť: 160, tel.: 59562372,

1.13. Referát koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

ČERVIENKOVÁ ERIKA Ing., , miestnosť: 222, tel.: 59562435,

HORŇÁKOVÁ VIKTÓRIA JUDr., , miestnosť: 219, tel.: 59562501, viktoria.hornakova@enviro.gov.sk

MUNKOVÁ NIKOLA Mgr., , miestnosť: 220A, tel.: 59562122, nikola.munkova@enviro.gov.sk

1.14. Odbor verejného obstarávania (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

BLAHNÍKOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: 114, tel.: 59562115, katarina.blahnikova@enviro.gov.sk

MEDVEĎOVÁ VIERA Ing., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 114a, tel.: 59562478, viera.medvedova@enviro.gov.sk

WEISS ERIK Mgr., , miestnosť: 114, tel.: 59562114, erik.weiss@enviro.gov.sk

1.17. Oddelenie sťažností a petícií (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

DOMSITZOVÁ ZUZANA Ing., vedúca oddelenia, miestnosť: 458, tel.: 59562604, zuzana.domsitzova@enviro.gov.sk

GAŠPIERIK MATEJ Ing., , miestnosť: 459, tel.: 59562603, matej.gaspierik@enviro.gov.sk

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže