Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakt pre médiá

Odbor komunikácie MŽP SR

Mgr. Tomáš Ferenčák
hovorca
e-mail: hovorca@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2713
mobil: +421 905 886 769

 

Mgr. Michal Cákoci
e-mail: michal.cakoci@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2471

 

Mgr. Slavomír Held
e-mail: slavomir.held@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2481

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže