Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rok 2016

 • 1/2016-pet.-1.3 Petícia proti zmenám v projektoch: Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, križovatka Triblavina (pdf, 680kB)
 • 2/2016-pet.-1.3 Petícia na zrušenie rozhodnutia na povolenie banskej činnosti v lome Dedová v DP Hradište (pdf, 433kB)
 • 4/2016-pet.-1.3 Petícia proti novému návrhu trasy D1 Hubová-Ivachnová cez obytnú zónu MsČ Hrboltová (pdf, 522kB)
 • 5/2016-pet.-1.3 Petícia proti realizácii spracovania starých pneumatík a výroby gumového regenerátu Bánovce nad Bebravou (pdf. 718kB)  
 • 6/2016-pet.-1.3 Petícia proti zámeru „Katastrálne územie Žirany - Energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov a ostatných odpadov splyňovaním  (pdf, 567 kB)
 • 8/2016-pet.-1.17 Petícia za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov  v poľnohospodársko-urbárnej krajine, ako napríklad pri vodných tokov v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách na celom Slovensku (pdf, 1MB)            
 • 9/2016-pet.-1.17 Petícia proti výstavbe diaľnice D1 Turany – Hubová vo variante V2 – Tunel Korbeľka (pdf, 1MB)
 • 10/2016-pet.-1.17 Petícia za urýchlenie prípravy posledného úseku diaľnice medzi Bratislavou a Košicami cez tunel Korbeľka (pdf, 481 kB)
 • 11/2016-pet.-1.17 Petícia občanov Svrčinovca – nesúhlas s odvedením dažďovej vody z telesa diaľnice D3 do Vajdíkovského potoka (pdf, 507 kB)
 • 12/2016-pet.-1.17 Petícia podporu variantu V2 tunel Korbeľka, alt. 2 ekodukty 250m, alt. 2 niveleta tunela nad hladinou podzemnej vody „Diaľnica D1 Turany-Hubová“ (pdf, 439 kB)
 • 13/2016-pet.-1.17 Petícia za záchranu VN Palcmanská Maša (pdf, 1,5 MB)
 • 14/2016-pet.-1.17 - časť Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO (pdf, 1,22 kB) 
 • 15/2016-pet.-1.17 – Petícia proti červenému variantu rýchlostnej cesty R1 Ružomberok Juh – križovatka D1 (pdf, 690 kB)