Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rok 2015

17/2015-pet.-1.3 Petícia proti výstavbe zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v Šamoríne (pdf, 734 kB).

15/2015-pet.-1.3 Petícia proti zámeru „Spoločnosti Skládka komunálneho odpadu, s.r.o. Bojná, vo veci ďalšieho rozširovania skládky v obci Bojná“ (pdf, 752 kB).

18/2015-pet.-1.3 Petícia za živú rieku Hron (pdf, 1 921 kB)

20/2015-pet.-1.3 Petícia občanov Oravy a okolia (pdf, 1,03 MB)

23/2015-pet.-1.3 Petícia Máme radi vlkov (pdf, 518 kB)

19/2015-pet.-1.3 Petícia za prehodnotenie ťažby dreva vo veľkoplošne chránenom území Národného parku Veľká Fatra (pdf, 500kb)

21/2015-pet.-1.3 Petícia Máme radi medvede (pdf, 897kb)

22/2015-pet.-1.3 Petícia obyvateľov mestskej časti Košice – Krásna za zriadenie inšpekčnej komisie (pdf, 3MB)

24/2015-pet.-1.3 Petícia proti schváleniu projektu: Program starostlivosti CHVÚ Žitavský luh 2016-2045 (pdf, 4,8MB)