Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vybavenie petícií

Zverejnenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Výsledok vybavenia petície sa zverejňuje do desiatich dní od jej vybavenia. Za zverejnenie výsledku vybavenia petície je zodpovedný odbor rezortnej kontroly.