Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor práva, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava

* údaje označené hviezdičkou musia byť vyplnené

Žiadateľ

 

  

Adresa