Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Žiadosť o sprístupnenie informácií

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
                            Odbor práva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 1

  Žiadateľ

          

Adresa pobytu / sídlo

             

                                        

  

 

 

 

* údaje označené hviezdičkou musia byť vyplnené.