Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nízko-uhlíková stratégia

Stratégia nízkou-uhlíkového rozvoja, ktorej príprava sa začne pravdepodobne druhý polrok 2018, bude gestorovať IEP v spolupráci s kľúčovými ministerstvami. Samotnej stratégií predchádza príprava štúdie Nízko-uhlíkového rozvoja SR, ktorú pripravujeme spolu so Svetovou bankou. Projekt zahŕňa vybudovanie CGE makro a energetického modelu. Výsledky očakávame v polovici roka 2018.