Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

 

Sajtóközlemények

Sólymos László: Pozsonynak is nagy figyelmet szentelünk

12.12.2017 Pozsony Szlovákia fővárosa, ezért kellő figyelmet igényel a környezetvédelem területén is. A környezetvédelmi minisztérium nemcsak a környezeti terhek felszámolására törekszik, hanem hatást gyakorol a városképet és a város jellegét befolyásoló tevékenységekre is. Aktívan részt vesz az egykori Dimitrov-művek hulladéklerakatának felszámolásában, a Dévényi út és a Duna-töltésen futó közút helyreállításában valamint a főrévi lerakó kármentesítésében.
 

Sólymos László részt vett a párizsi klímaértekezleten

12.12.2017 Több mint 50 ország kormány- és államfője valamint 4000 küldötte vesz részt a mai párizsi klímaértekezleten, hogy a klímavédelmi lépések finanszírozásáról és a szénsemlegességről tárgyaljanak. A One Planet csúcstalálkozót Emmanuel Macron francia államfő hívta össze. Szlovákiát Sólymos László környezetvédelmi miniszter képviseli.
 

A környezetvédelmi minisztérium közzétette a legkevésbé fejlett járásoknak címzett felhívást az osztályozott hulladékgyűjtés támogatására. 25 millió euró áll rendelkezésre

06.12.2017 A környezetvédelmi minisztérium folytatja a legkevésbé fejlett járások támogatását. Települések, települési társulások, szervezetek nyújthatják be vissza nem térítendő támogatás iránti igényüket a települési hulladék szeparálására, a vegyes hulladék mechanikai-biológiai kezelésére és a biológiailag lebomló kommunális hulladék hasznosítására. Összesen 25 millió euró áll az önkormányzatok rendelkezésére. A tárca a többi település számára külön pályázati felhívást tett közzé, a cél és a rendelkezésre álló keret azonos.
 

Sólymos László miniszter a nemzeti parkok felügyeletére bízná a beavatkozásmentes zónák állami telkeit

05.12.2017 A környezetvédelmi minisztérium az elmúlt hónapokban intenzíven dolgozik azon, hogy megerősítse a természetvédelmet. Erről a tárcavezető, Sólymos László beszélt a mai kötetlen sajtóreggelin. Egyben ismertette a tárca céljait is. 2025-ig biztosítani kell, hogy minden nemzeti park területének felét beavatkozásmentes zónává nyilvánítsák, az itt elterülő állami erdőket a nemzeti parkok felügyeletére kell bízni, a többi területen pedig természetbarát gazdálkodást kell folytatni.
 

A környezetvédelmi tárca nem ért egyet a földművelésügyi minisztériummal abban, hogy a védett területeken az eddigi gazdálkodást kell folytatni

01.12.2017 Két hónap elteltével érkezett válasz a környezetvédelmi tárca műhelyéből kikerült Nemzeti Erdővédelmi Memorandumra. Igaz, az is csak a médián keresztül, nem hivatalosan. De ebből is egyértelmű, több pontban jelentősen eltér a két tárca véleménye. Hosszú út áll még előttünk, de az erdők védelmének megerősítése érdekében, megéri belevágni.
 

A parlament jóváhagyta a kibocsátáskereskedelemről szóló jogszabály módosítását

29.11.2017 A környezetvédelmi minisztérium bevezeti az üvegházhatású gázok kibocsátásának elektronikus bejelentését, és átláthatóvá teszi a közlekedésből, mezőgazdaságból és a háztartásokból származó kibocsátási egységek értékesítését. Szlovákiában folyamatosan csökken ezen ágazatok kibocsátása, a többletet az állam átviheti a következő évekbe, vagy eladhatja más uniós tagállamnak
 

A víz védelmének szigorításáról tárgyal a parlament

29.11.2017 A környezetvédelmi tárca szigorítja az ország egyik legértékesebb természeti erőforrásának, a víznek a védelmét. A jogszabályi változások a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség illetve a járási hivatalok tapasztalataiból indulnak ki. Ezért szigorodik a vízkészletek védelme, módosulnak a szennyvízkezelés szabályai és változik a vízi építmények elbírálása is. A vízügyi törvény módosító javaslatát ma 91 képviselő a 2. olvasatba utalta.
 

Rendszerszintű változások a természetvédelem terén

24.11.2017 A környezetvédelmi minisztérium elutasítja az Állami Természetvédelmi Hivatal (ŠOP) munkatársaival szembeni tiszteletlenséget. Függetlenül attól, hogy a nemzeti parkok igazgatóiról, hivatásos vagy önkéntes természetvédőkről van-e szó.
 

A környezetvédelmi tárca reakciója a Mi vagyunk az erdő felhívásra

23.11.2017 A környezetvédelmi minisztérium a természetvédelemről folyó vita hasznos elemének tartja a Mi vagyunk az erdő elnevezésű felhívást. Hasonló álláspontot képvisel ugyanis az ország legértékesebb erdeiben uralkodó viszonyokról és a felvázolt megoldásokról egyaránt. Ezt jól illusztrálja a Nemzeti Erdővédelmi Memorandum, a tárcaközi együttműködési keretdokumentum is, amely jelentős átfedésben van, a Mi vagyunk ez erdő kampány „tízparancsolatában” megfogalmazott célokkal és megoldási javaslatokkal.
 

Október végéig 169 vízvezeték-építésre irányuló kérvény érkezett a Környezetvédelmi Alaphoz. Vereknye nem kért támogatást

22.11.2017 A környezetvédelmi minisztérium az első intézmény, amely foglalkozik a vereknyei hulladéklerakó felszámolásával. Az önkormányzatot a tárca természetes partnerének tekinti, erről tanúskodik a minisztérium szakértőinek és az érintett városrész képviselőinek tegnapi találkozója is. Ezen az önkormányzat ugyan felvetette az ivóvízhálózat kiépítésének ötletét, azonban nem áll rendelkezésére a legalapvetőbb műszaki dokumentáció sem. Például azon érintett lakóházak pontos száma, melyekben nincs vezetékes ivóvíz.
 

Csallóköz lakói egy lépéssel közelebb a Duna alatti útvonal használatához. Szakértők szerint a terv megvalósítható

20.11.2017 A Duna alatt húzódó, az autósok, kerékpárosok és gyalogosok közlekedését könnyítő, alagutak megkapták az első szakértői engedélyeket. Ennek köszönhetően kirajzolódnak a bősi erőmű felvízcsatornája alatti vízáteresztők átalakítására vonatkozó elképzelés körvonalai is. Erről ma tájékoztatott Sólymos László környezetvédelmi miniszter és Daniel Kvocera, a Vízgazdálkodási Építővállalat főigazgatója.
 

Ötven éve alapították a Pienyinek Nemzeti Parkot

09.11.2017 Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli Szlovákia legkisebb nemzeti parkja, a Pienyinek Nemzeti Park. A térség természetének védelme már 85 éve elkezdődött, akkor természetvédelmi területet hoztak itt létre. Ezzel a Pienyinek Európa első nemzetközileg védett területévé vált. Ebből az alkalomból ma Vöröskolostoron azokat díjazták, akik munkájukkal hozzájárultak e természeti kincs védelméhez.
 

A környezetvédelmi tárca jelentősen javítja a vizek védelmét

08.11.2017 Kitiltják a belső égésű motorral hajtott vízi járműveket a vízforrások védett övezetéből, egyértelműbbé válik a vízi erőművek környezeti hatásvizsgálata és szigorodnak a szennyvízkezelés szabályai. A kormány ma elfogadta a vizek és vízkészletek hatékony védelmére vonatkozó jogszabályt.
 

Szlovákiába érkezik a zöldgazdaság óriásvállalata

07.11.2017 Európa egyik legnagyobb, körkörös gazdaságban működő vállalatcsoportja érkezik a szlovák piacra. A Green Group Holding bejelentette, hogy egy PET palack- és vegyes műanyag-feldolgozó üzemet létesít az országban. A flakonokat helyi forrásokból akarják beszerezni, majd tisztítani és felaprítani. Az így nyert alapanyagból pedig Romániában, például az autóiparban is használatos termékeket állítanak majd elő. A befektető szerint, ambiciózus szlovákiai újrahasznosítási tervüknek ez az első lépése.
 

Norbert Kurilla: célunk az anyaghatékonyság növelése a gazdaságban

06.11.2017 Anyaghatékonyságban Szlovákia elmarad az uniós átlagtól. Ez az egyik legfontosabb megállapítása annak a közös tanulmánynak, melyet az OECD és a környezetvédelmi minisztérium Környezetpolitikai Intézete készített. Ebből az is kiderült, hogy ha a szlovák gazdaság képes volna kevesebb anyag felhasználásával többet termelni, az segítene a környezetnek és csökkenne a nyersanyag-behozataltól való függőségünk is. A tanulmány eredményei képezik az autóipar és a körkörös gazdaság kapcsolatára irányuló, a Driving Towards Circularity - A körkörös gazdaság felé vezető út című, ma kezdődött kétnapos konferencia tárgyát.
 
Page: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]