Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejná diskusia 02/2011

Vážený partner LIFE+, Vážený návštevník web stránky,
Súčasný program LIFE+ prebieha v období 2007-2013, avšak Európska Komisia už teraz pripravuje nové pokračovanie programu LIFE+.
Za týmto účelom zverejnila Európska Komisia na svojej web stránke verejnú diskusiu o budúcom finančnom nástroji pre životné prostredie pre programové obdobie 2014-2020.
V prípade, že ste partnerom LIFE+ projektu, alebo máte o programe LIFE+ aspoň všeobecné informácie a chceli by ste svojim názorom prispieť k formovaniu budúcnosti programu LIFE, nájdite si prosím čas a zapojte sa do diskusie.
Verejnú diskusiu nájdete do15. februára 2011 na stránke: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#%5Fen.htm

Každý hlas sa ráta.
Ďakujeme.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže