Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SR smerom k zelenému hospodárstvu

Predkladaná publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach Slovenskej republiky (SR) na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“. Obsahuje všeobecné informácie o zelených iniciatívach na medzinárodnej úrovni, popis súčasného stavu v SR a indikátorové vyhodnotenie tohto stavu. Formou príkladov dobrej praxe publikácia poukazuje na  aktivity, podporujúce prechod na zelený rast a ich výsledky, realizované rôznymi skupinami, podieľajúcimi sa na rozvoji spoločnosti. Publikácia bola distribuovaná účastníkom medzinárodnej konferencie Transition to the green economy (T2gE), aby sa však dostala k čo najširšiemu okruhu čitateľov sprístupňujeme ju aj v elektronickej verzii.

  • Jazyk slovenský / anglický
  • Rozsah 113 strán
  • ISBN 978-80-89503-51-3
  • Rok vydania 2016

Na stiahnutie kliknite na obrázok (PDF 44,4 MB).

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu