Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

KONTAKT

V súvislosti s prípravami slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako aj otázkami týkajúcimi sa agendy EÚ v oblasti životného prostredia a zmeny klímy nás kontaktuje cez uvedenú e-mailovú adresu:

oez@enviro.gov.sk

Môžete tiež kontaktovať priamo zodpovednú sekciu resp. odbor:

CHRENKO Milan

CHRENKO Milan
generálny riaditeľ

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Email: 

Telefón: +421 2 5956 2327

 

DORIČKOVÁ Barbora

DORIČKOVÁ Barbora
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa

Odbor záležitostí EÚ

Email: 

 Telefón: +421 2 5956 2338