Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Transition to Green Economy

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“. Vlajkové podujatie rezortu sa uskutočnilo 6. až 7. septembra v Hoteli Saffron v Bratislave.

Ministerstvo chcelo týmto pritiahnuť pozornosť odborníkov, politikov najvyšších predstaviteľov EÚ, medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora a občianskej spoločnosti a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových otázkach prechodu na zelené hospodárstvo. Súčasťou konferencie bola tiež sprievodná časť venovaná prezentácii príkladov inovatívnych riešení a prístupov zo Slovenska a krajín EÚ.

Výstupy z podujatia slovenské predsedníctvo predstavilo na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.

Informácie o konferencii sú zverejnené na webovej stránke www.t2ge.eu.

Programovým garantom podujatia bolo MŽP SR, organizačným garantom Slovenská agentúra životného prostredia a partnermi PEDAL Consulting, s.r.o. a Motion zone, s.r.o. Na príprave programu úzko spolupracovala Európska komisia, Európska environmentálna agentúra a OECD.