Vytlačiť Poslať stránku

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Nasledujúce stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční začiatkom septembra 2017 v miestnosti 204 na MŽP SR.