Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční 02. júla 2018 o 13.00 v miestnosti 204 na hlavnej budove MŽP SR

Program Rady EÚ na júl 2018 (PDF, 254kB)