Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční 08. novembra 2017 o 13.30 v jedálni MŽP SR.

Program Rady EÚ na október 2017