Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční 04. apríla 2018 o 13.30 v miestnosti 204 na hlavnej budove MŽP SR

Program Rady EÚ na apríl 2018 (PDF, 254kB)