Vytlačiť Poslať stránku

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční 8. septembra 2017 o 14.00 v miestnosti 204 na MŽP SR.

Súvisiace odkazy