Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční 02. marca 2018 o 9.00 v miestnosti 204 na hlavnej budove MŽP SR

Program Rady EÚ na marec 2018 (PDF)