Vytlačiť Poslať stránku

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Dňa 2. februára 2016 (utorok) o 13.30 hod. sa na MŽP SR bude v miestnosti 204 konať zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny MŽP SR, na ktoré Vás týmto pozývame.
Program rokovania k zasadnutiam pracovných skupín Rady EÚ pre životné prostredie a skupín pre medzinárodné otázky v životnom prostredí v zmysle programu predsedníctva na mesiac február 2016 prikladáme v prílohe (pdf, 30 kB).

Žiadame Vás o zabezpečenie účasti k jednotlivým bodom rokovania na Rezortnej koordinačnej skupine MŽP SR; účasť potvrďte, prosím, na adresu . Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o stručnú informáciu k stavu rokovania a prezentáciu aktuálnej pozície k jednotlivým témam programu Rezortnej koordinačnej skupiny patriacich do Vašej kompetencie.