Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční 04. septembra 2018 o 10.00 v miestnosti 204 na hlavnej budove MŽP SR