Vytlačiť Poslať stránku

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS)

Nasledujúce stretnutie RKS MŽP SR sa uskutoční začiatkom júna 2017. Bližšie informácie a program budú zverejnené v dohľadnej dobe.