Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Clean Air Forum 2019

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sa v Bratislave uskutoční Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum. 

 

Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia organizuje v dňoch 28. a 29. novembra 2019 Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum. Na podujatí sa zúčastnia predstavitelia Európskej komisie, vlády SR, zástupcovia miest a obcí, ale aj odborníci a zástupcovia neziskových organizácií. Podujatie sa sústredí na 3 hlavné témy: energetika a kvalita ovzdušia, poľnohospodárstvo a kvalita ovzdušia a mechanizmy financovania čistého ovzdušia.

  

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke Európskej komisie.