Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálne

Vážení projektoví partneri,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa Záverečnú konferenciu Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIB CADSES, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 25. Novembra 2008 v Benátkach, v Taliansku. Na konferencii budú prezentované dosiahnuté výsledky na úrovni nielen jednotlivých projektov, ale aj celého programu. Bližšie informácie sú prístupné na stránke www.cadses.net
*prebežný program TU

S pozdravom tím Kontaktného miesta CADSES v SR