Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Learning from LIFE - Best Practices

V marci 2009 Európska Komisia prezentovala 66-stranovú publikáciu „Learning from LIFE - Best Practices“, ktorá je výsledkom rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v Bruseli  v novembri 2008. Predstavitelia členských štátov Európskej Únie sa na konferencii zamerali  na jednotlivé nástroje a techniky zabezpečujúce implementáciu smernice o vtákoch a smernice  o biotopoch. Počas trojdňového stretnutia umožnili jednotlivé semináre zúčastneným štátom prediskutovať prístup „best practice“ z praktickej a politickej stránky so zameraním na lesné, lúčne, riečne a morské biotopy, ako aj zameranie na klimatické zmeny a invazívne cudzie druhy.
 
Publikáciu je možné si stiahnuť na oficiálnej stránke Európskej komisie