Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zoznam právnych predpisov SR - EIA (P)

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«   1.
 v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
  2.
 tampotom kliknite na položku Predpisy,
  3.

 do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare 
  číslo/rok napr. 481/2000

  

 

  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z.

  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

Poznámka: zrušuje vyhlášku č. 52/1995 Z. z.