Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Envirošpión

Linka Ministerstva životného prostredia SR zriadená na boj proti korupcií

Ministerstvo životného prostredia, v rámci svojej politiky transparentnosti a otvorenosti štátnej správy voči občanom SR prevádzkuje formulár pre nahlasovanie korupcie.

Korupcia je jedným z najaktuálnejších problémov súčasnosti, ktorými sa musíme zaoberať. Je prejavom zneužitia moci, ktorú má jednotlivec zo svojej pozície zamestnanca štátnej správy, verejnej správy či samosprávy nad cudzím majetkom a právami, a to pre dosiahnutia vlastného či iného súkromného prospechu. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR je to neprípustné. Preto Vám ponúkame možnosť dať touto anonymnou formou tieto skutočnosti na vedomie. Využiť môžete aj záznamník na telefonickej linke: 02/59 429 188

Ďakujem, že nám pomôžete na ceste za transparentnejším a bezkorupčným ministerstvom.


 

Ďakujeme za Váš podnet, budeme sa ním zaoberať.

                                                       Váš Envirošpión.