Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi EIB a Slovenskou republikou