Vytlačiť Poslať stránku

2016

Informácie o verejných odpočtoch v roku 2016 za rok 2015

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra MŽP SR príspevková

ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava

27.4.2016 10:00
Slovenské banské múzeum MŽP SR príspevková SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa 12.5.2016 8:00
Výskumný ústav vodného hospodárstva MŽP SR príspevková VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, zasadačka na 6. poschodí 16.5.2016 10:00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva MŽP SR príspevková Školská 4, Liptovský Mikuláš, prízemie, prednášková miestnosť, číslo dverí 114 24.5.2016 10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR príspevková SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch. 23.5.2016 10:00
Štátna ochrana prírody SR spoločne so ZOO Bojnice MŽP SR príspevkové Centrum environmentálnej výchovy (zasadačka) v areáli Zoo Bojnice, Zámok a okolie 9, Bojnice 25.5.2016 10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia MŽP SR rozpočtová budova Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17D, Bratislava v zasadačke SIŽP na prízemí 20.5.2016 10:00
Slovenská agentúra životného prostredia MŽP SR príspevková budova SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica 27.5.2016 10:00