Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015

Informácie o verejných odpočtoch v roku 2015 za rok 2014

Slovenská inšpekcia životného prostredia MŽP SR rozpočtová

budova Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17D, Bratislava v zasadačke SIŽP na prízemí

8.4.2015 10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR príspevková SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch. 28.4.2015 10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra MŽP SR príspevková ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava 28.4.2015 10:00
Slovenské banské múzeum MŽP SR príspevková SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa 5.5.2015 10:30
Výskumný ústav vodného hospodárstva MŽP SR príspevková VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, zasadačka na 6. poschodí 5.5.2015 10:00
Slovenská agentúra životného prostredia MŽP SR príspevková budova SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica 7.5.2015 10:00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva MŽP SR príspevková Školská 4, Liptovský Mikuláš, priestory SMOPaJ 15.5.2015 10:00
Štátna ochrana prírody SR MŽP SR príspevková budova Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28, Banská Bystrica - spoločne so ZOO Bojnice 6.5.2015 10:00
Zoologická záhrada Bojnice MŽP SR príspevková budova Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28, Banská Bystrica spoločne so ŠOP SR 6.5.2015 10:00