Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu za rok 2011

Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu sú zverejnené na webovej stránke Environmentálneho fondu: www.envirofond.sk

Nahor

Súvisiace odkazy