Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informačný systém environmentálnych záťaží

 Informačný systém environmentálnych záťaží

Bratislavský kraj

 

Názov EZ Register Identifikátor Obec Okres Kraj
B1 (002) / Bratislava - Staré Mesto - Apollo - širší priestor bývalej rafinérie Register B SK/EZ/B1/115 Bratislava - Staré Mesto Bratislava I Bratislavský
B1 (003) / Bratislava - Staré Mesto - Chalupkova-Bottova ul.- Chemika - areál závodu Register B SK/EZ/B1/116 Bratislava - Staré Mesto Bratislava I Bratislavský
B2 (004) / Bratislava - Ružinov - Čierny les Register A SK/EZ/B2/120 Bratislava - Ružinov Bratislava II Bratislavský
B2 (006) / Bratislava - Ružinov - Gumon - areál závodu Register B SK/EZ/B2/122 Bratislava - Ružinov Bratislava II Bratislavský
B2 (008) / Bratislava - Ružinov - Na paši č. 4 - chemická čistiareň Register A SK/EZ/B2/124 Bratislava - Ružinov Bratislava II Bratislavský
B2 (013) / Bratislava - Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu Register B SK/EZ/B2/129 Bratislava - Ružinov Bratislava II Bratislavský
B2 (015) / Bratislava - Ružinov - SPP Votrubova ul. Register B SK/EZ/B2/131 Bratislava - Ružinov Bratislava II Bratislavský
B2 (017) / Bratislava - Ružinov - Ústredná nákladná stanica Register A SK/EZ/B2/133 Bratislava - Ružinov Bratislava II Bratislavský
B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD Register B SK/EZ/B2/136 Bratislava - Vrakuňa Bratislava II Bratislavský
B3 (002) / Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - širší priestor bývalého závodu Register B SK/EZ/B3/138 Bratislava - Nové Mesto Bratislava III Bratislavský
B3 (004) / Bratislava - Nové Mesto - Tepláreň II - Turbínová - Magnetová ul. Register A SK/EZ/B3/140 Bratislava - Nové Mesto Bratislava III Bratislavský
B4 (001) / Bratislava - Devínska Nová Ves - kameňolom Srdce Register B SK/EZ/B4/147 Bratislava - Devínska Nová Ves Bratislava IV Bratislavský
B5 (007) / Bratislava - Petržalka - Matador - areál bývalého závodu Register B SK/EZ/B5/161 Bratislava - Petržalka Bratislava V Bratislavský