Vytlačiť Poslať stránku

Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
  2. tam potom kliknite na položku Predpisy,
  3. do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000

 

Prehľad aktuálnej environmentálnej legislatívy  (zoznam platnej legislatívy pre oblasť vôd  - strana 10)