Vytlačiť Poslať stránku

Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

 

Prehľad aktuálnej environmentálnej legislatívy  (zoznam platnej legislatívy pre oblasť vôd  - strana 10)