Vytlačiť Poslať stránku

Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme

Zoznam právnych predpisov platných pre ochranu ovzdušia

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.