Vytlačiť Poslať stránku

Slovensko

Na novom právnom a informačnom portáli Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk sú pre verejnosť sprístupnené novelizované znenia zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení, súdne rozhodnutia a stanoviská súdov publikovaných v Zbierke súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a  súdne rozhodnutia, stanoviská a nálezy Ústavného súdu SR.