Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam nariadení - Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 • Nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva
 • Nariadenie Rady (ES) č. 120/1997 z 20. januára 1997, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/1999 z 12. júla 1999 určujúce kontrolné postupy podľa nariadenia rady (EHS) č. 259/1993, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkách určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom znení
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 334/2000 zo 14. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1547/1999 pokiaľ ide o  kontrolné postupy, ktoré sa majú uplatňovať na zásielky určitých druhov odpadu do Malajzie
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 354/2000 zo 16. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1547/1999 pokiaľ ide o  kontrolné postupy, ktoré sa majú uplatňovať na zásielky určitých druhov odpadu do Číny
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1208/2000 z 8. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov z Európskeho spoločenstva do Bulharska a Nigérie a nariadenie (ES) č. 1547/1999 určujúce kontrolné postupy, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkách určitých druhov odpadov do Bulharska a Nigérie
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1552/2000 zo 14. júla 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1547/1999 týkajúce sa kontrolných postupov, ktoré sa majú uplatňovať na zásielky určitých druhov odpadu do Estónska, Hongkongu, Maďarska, Indonézie, Litvy, San Marína a  Thajska
 • Nariadenie Komisie (ES) 2630/2000 z 30. novembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 1420/1999 ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov z Európskeho spoločenstva do Bahrajnu, na Haiti, do  Hondurasu, Líbye, Namíbie, Kataru, Uzbekistanu a Vatikánu
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 77/2001 z 5. januára 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu (ES) č. 1547/1999 a k nariadeniu rady (ES) č. 1420/1999 vzhľadom na zásielky určitých druhov odpadu do  Albánska, Brazílie, Bulharska, Burundi, Jamajku, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska a Zimbabwe (Text s významom pre EHP)
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1800/2001 z 13. septembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 a nariadenie (ES) č. 1547/1999, pokiaľ ide o pohyb zásielok určitých druhov odpadov do Guiney
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2243/2001 zo 16. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 a nariadenie Komisie (ES) č. 1547/1999 pokiaľ ide o zásielky určitých druhov odpadu do Kamerunu, Paraguaja a Singapuru
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993 o  kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2118/2003 z 2. decembra 2003,ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1420/1999 a nariadenie (ES) č. 1547/1999 týkajúce sa prepravy určitých typov odpadu do Tanzánie a  Srbska a Čiernej Hory(Text s významom pre EHP)
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 574/2004 z 23. februára 2004,ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch(Text s významom pre EHP)