Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zoznam smerníc - Ochrana prírody a krajiny

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«       

1. 


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
  2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3.


vyberte si napr. Search by document number a do
kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 

  • Smernica Rady 1979/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
  • Smernica Rady 1981/854/ES z 19. októbra 1981, ktorou sa v dôsledku pristúpenia Grécka prispôsobuje smernica 1979/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva
  • Smernica Rady 1983/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov
  • Smernica Rady 1989/370/EHS z 8. júna 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1983/129/EHS o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov
  • Smernica Komisie 1991/244/EHS zo 6. marca 1991, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1979/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva
  • Smernica Rady 1992/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
  • Smernica Rady 1994/24/ES z 8. júna 1994, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice 1979/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva
  • Smernica Rady 1997/62/ES z 27. októbra 1997, ktorou sa smernica 1992/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín prispôsobuje vedeckému a technickému pokroku
  • Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách