Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam nariadení - Ochrana prírody a krajiny

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

  »Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 • Nariadenie Rady (EHS) č. 348/1981 z 20. januára 1981 o spoločných pravidlách pre dovoz veľrýb alebo výrobkov z veľrýb
 • Nariadenie Rady (ES) č. 338/1997 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1035/2000 z 22. mája 2001 ustanovujúce systém dokumentácie výlovu pre druhy Dissostichus
 • Nariadenie Rady (ES) č. 699/2003 z 8. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1035/2001 ustanovúce systém dokumentácie výlovu na druhy Dissostichus spp.
 • Nariadenie Komisie (ES) č.1497/2003 z 18. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 834/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín regulovaním obchodu s nimi
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo  4. mája 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov