Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zoznam petúnií zachytených na trhu

Slovenská inšpekcia životného prostredia zverejnila zoznam petúnií zachytených na trhu Slovenskej republiky, u ktorých Národné referenčné laboratórium pre geneticky modifikované organizmy laboratórnymi analýzami potvrdilo prítomnosť genetickej modifikácie. Uvedené názvy sú názvy deklarované v sprievodných obchodných dokladoch ako názov variety.
Zoznam sa priebežne aktualizuje, verejnosti odporúčame sledovať webstránku Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

http://www.sizp.sk/doc/cinnost/bb/poznatky/geneticky-modifikovane-petunie-web-30-06.pdf