Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2019

Pre žiakov základnej školy, ktorí sa zaujímajú o tajomstvá prírody.

Tretí ročník Žiackej vedeckej ekologickej konferencie, konanej dňa 15.4.2019 v Nitre a 30.4.2019 vo Varíne, ktorú pripravila Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou agentúrou životného prostredia, občianskym združením VAU a s občianskym združením Poznaj a chráň. Konferenciu podporuje Nitrianska komunitná nadácia.

npmalafatra.sopsr.sk/ziveko-2019/