Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zákaz dovozu niektorých odpadov do Hongkongu

PEKING – Ministerstvo ekológie a životného prostredia Číny oznámilo, že Čína zakáže dovoz 32 druhov tuhého odpadu v súvislosti so znižovaním znečistenia životného prostredia.

Ministerstvo ekológie a životného prostredia Číny vo svojom online oznámení uviedlo, že od 31. 12. 2018 bude platiť zákaz dovozu šestnástich druhov tuhého odpadu vrátane zlisovaného železného šrotu z demontáže automobilov a lodí.  Od 31. 12. 2019 sa bude zákaz vzťahovať na ďalších šestnásť druhov odpadov vrátane kovového šrotu z nerezovej ocele.

Čína začala dovážať tuhý odpad ako surovinu v 80-tych rokoch a dlhé roky patrila medzi najväčších dovozcov recyklovateľných materiálov. Ak nie je tuhý odpad správne zneškodnený, často sa z neho uvoľňujú škodlivé zložky. Čína sa rozhodla ukončiť dovoz tuhého odpadu, ktorý nahradí odpadom z domácich zdrojov do konca roka 2019.

Dokumenty: