Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Workshop - smernica o vode - prihlasovanie

 Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR), Prioritná oblasť 4 “Obnoviť a udržať kvalitu vôd” a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Výskumným ústavom vodného hospodárstva vás pozýva na workshop

Nové skúsenosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode v Dunajskom regióne

Miesto: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25A, Bratislava
Dátum: 12.09.2018