Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné konzultácie k problematike rozhrania medzi chemickou, produktovou a odpadovou legislatívou

V súčasnosti prebiehajú verejné konzultácie k problematike rozhrania medzi chemickou, produktovou a odpadovou legislatívou.
Pripomienky je možne zasielať do 29.10.2018.

Prístup k príslušným dokumentom je na adrese:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_en