Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Upozornenie - zrušenie autorizácie OZV

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií, účinných od 1.1.2018 pre nižšie uvedené organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky:

 

  • Slovmas, a.s., Bratislava
  • ZEO Slovakia s.r.o., Košice
  • Reccollection System s.r.o., Trnava

 

Upozorňujeme subjekty, ktoré majú zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, aby tento zmluvný vzťah uzatvárali len s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu.

Zoznam OZV s platnou autorizáciou ku dňu 01.01.2018

https://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/obaly/OZV/