Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ukrajinskí experti diskutovali na rezorte o tvorbe sústavy Natura 2000 na Slovensku

Delegácia ukrajinských expertov v oblasti ochrany prírody a krajiny navštívila dňa 6. septembra 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, aby sa v rámci projektu „Podpora Ukrajiny pri aproximácii environmentálneho acquis Európskej únie“ stretla so zástupcami sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny a sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov. Cieľom projektu, v rámci ktorého ukrajinskí experti absolvujú aj návštevu Česka a Poľska, je pomôcť Ukrajine pri postupnom približovaní ukrajinskej legislatívy k environmentálnym právnym predpisom Európskej únie.

Generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Milan Chrenko predstavil ukrajinskej delegácii organizáciu a kompetencie Ministerstva životného prostredia SR a riaditeľka odboru ochrany prírody Jana Durkošová následne priblížila proces budovania európskej sústavy chránených území Natura 2000 na Slovensku. Práve k skúsenostiam s tvorbou sústavy Natura 2000 smerovali viaceré otázky ukrajinských expertov, keďže ukrajinská strana už podnikla prvé prípravné kroky pre vytvorenie podmienok k budovaniu sústavy Natura 2000. Diskusia sa zaoberala aj rôznymi výzvami, ktorým Slovensko a Ukrajina čelia v oblasti ochrany prírody a krajiny, ako aj možnosťami rozšírenia slovensko-ukrajinskej spolupráce, ktorá v súčasnosti efektívne funguje napríklad v prípade Národného parku Poloniny.
Delegácia ukrajinských expertov sa v rámci študijnej cesty stretla aj so zástupcami Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, kde sa experti dozvedeli viac o monitoringu biotopov a druhov v rámci smernice o biotopoch. Návštevu ukrajinskej delegácie na Slovensku spestrí aj exkurzia do Národného parku Slovenský raj, ktorá expertom predstaví praktické stránky manažmentu chránených území na Slovensku.