Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Údaje pre výpočet trhového podielu a zberového podielu pre výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje údaje pre výpočet trhového podielu a zberového podielu pre výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2017 (pdf, 183 KB).