Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tábor ochrancov prírody 2017

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – Ústredný výbor (ÚV SZOPK), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) Liptovský Mikuláš, Štátna ochrany prírody SR (ŠOP SR) – Správa NP Malá Fatra a Obecný úrad Terchová organizovali 53. ročník celoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý sa konal v Kempingu Belá – Nižné Kamence v dňoch 9. – 14. júla 2017, za účasti 91 účastníkov, z toho 13 z Českej republiky.

Podujatie otvorili RNDr. O. Removčíková, ÚV SZOPK, J. Dávidík, starosta obce Terchová a RNDr. M. Kalaš, riaditeľ ŠOP SR – Správa NP Malá Fatra. Slávnostnú atmosféru doplnila Ťažká muzika z Terchovej.

Nasledujúci deň účastníci navštívili symbolický cintorín a pokračovali výstupom na Veľký Fatranský Kriváň, cez Pekelník, sedlo Bublen, Chrapáky do sedla Za Kraviarskym, odkiaľ bol zostup do Vrátnej. Exkurziu viedol T. Flajsa, ŠOP SR – NP Malá Fatra. Večer patril prezentácii venovanej výsledkom výskumu medvedej populácie, ktorú predniesol RNDr. M. Kalaš.

Ďalší deň bola plánovaná exkurzia do Terchovej – Biely Potok. Od hotela Diery účastníci pokračovali do Dolných dier avšak pre nepriaznivé počasie bola exkurzia prerušená, dokončili ju len niekoľkí, ktorí s vedúcim exkurzie Mgr. J. Limánekom, ŠOP SR − Správa NP Malá Fatra, prešli Dierami a vrátili sa cez Boboty. Popoludní sa konala beseda účastníkov s Mgr. J. Limánekom. Večer bol pripravený program pre rodičov s deťmi pod vedením RNDr. M. Vecka, SMOPaJ, zameraný na poznávanie a preparovanie chrobákov, ako aj pozorovanie zaujímavostí zo sveta hmyzu pod mikroskopom. Deň ukončila prezentácia s diskusiou, ktorú pripravila študentka M. Jánošíková. Išlo o školský projekt o využití chovu včiel v urbanizovanom prostredí, ktorý bol ocenený aj na medzinárodnej úrovni.

Počas nasledujúceho dňa sa konala exkurzia na Dolné Diery, Nové Diery, Podžiar, Vrchpodžiar so zostupom do Štefanovej, odkiaľ sa časť účastníkov vrátila do tábora a druhá skupina pokračovala výstupom z Tiesňav cez Zbojnícky chodník a Sokolie do Vrátnej – Starý dvor. Popoludní pripravili Ing. J. Padyšáková a V. Janči, SMOPaJ, zaujímavé aktivity pre rodičov s deťmi, pri ktorých poznávali huby, obojživelníky i plazy. Večer si mohli účastníci pozrieť film Ramsarské lokality na Slovensku. Počas tohto dňa sa konala aj krátka brigáda, cieľom ktorej bolo vyčistenie studničky a oprava striešky v doline Veľká Bránica.

Počasie neprialo účastníkom podujatia ani ďalší deň a plánovaná exkurzia z Vyšných Kamencov cez Mravečník do Terchovej musela byť zrušená. V rámci náhradného programu pod vedením RNDr. O. Removčíkovej účastníci navštívili Múzeum J. Jánošíka v Terchovej, náučným chodníkom vystúpili na vyhliadkovú vežu nad Terchovou, prezreli si orloj v kostole a naspäť do tábora sa vrátili Terchovský vláčikom. Pre rodičov s deťmi pripravili v tento deň program Ing. G. Kalašová a Ing. M. Balciarová, ŠOP SR − Správa NP Malá Fatra, zameraný na využívanie interaktívnych prvkov v environmentálnej výchove.

V rámci posledného dňa účastníci podujatia prešli časťou náučného chodníka Jánošíkovým chotárom a po zostupe do Bieleho potoka pokračovali návštevou chráneného areálu Hate a náučného chodníka Medvedí chodník Terchová smerom na Vŕšky. Exkurziu viedla RNDr. O. Removčíková. Následne bolo tábor ochrancov prírody oficiálne ukončený.