Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Svetový deň mokradí 2017

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil súťaž Fotografia Svetového dňa mokradí.

Zapojiť sa do nej môže (od 2. februára až do 2. marca) mládež (od 18 do 25 rokov) so snímkami mokrade, ktorá nám pomáha vyrovnať sa extrémnymi poveternostnými udalosťami. 

Svetovým dňom mokradí si 2. februára pripomenieme podpis Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známeho aj ako Ramsarská konvencia (podpísaná 2. februára 1971).