Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Staňte sa partnerom „EU Green Week“

Európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella už čoskoro zaháji tradičný zelený týždeň („EU Green Week“). V období 29. mája – 2. júna chce Brusel, tak ako každý rok, zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti myslieť a konať environmentálne. Tento rok je cieľom Európskej komisie propagovať aktivity smerujúcemu k tvorbe zelených pracovných miest „Green Jobs for a greener future“.

Európska komisia podčiarkla, že cieľom „EU Green Week“ nie je len organizácia podujatí počas tohto týždňa v Bruseli, ale v období máj – jún 2017 podporiť čo najviac relevantných aktivít priamo v členských štátoch a vytvoriť tak sieť podujatí organizovaných v mestách, na univerzitách, vedeckých inštitúciách alebo ďalších fórach.
Záujemca (podujatie, organizátor), ktorý sa prihlási resp. zaregistruje v rámci „EU Green Week“, bude prelinkovaný na stránku http://www.eugreenweek.eu/partner-events a zároveň bude môcť využívať logo „EU Green Week“, čím sa vytvorí akási mapa týchto podujatí v EÚ. Európska komisia je taktiež pripravená poskytnúť materiály a informácie k téme v slovenskom jazyku. Termín pre podanie žiadosti pre zapojenie národných aktivít / získanie loga „EU Green Week“ je 15. apríl 2017.
Paralelne s touto aktivitou Európska komisia vytvára mapu zelených pracovných miest EÚ - http://www.eugreenweek.eu/green-jobs-eu, kde sa môže priamo zaregistrovať každá inštitúcia, organizácia či firma, ktorá má vytvorené zelené pracovné miesta.

Súvisiace odkazy