Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

So štyrmi prvými miestami v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie dosiahlo Slovensko svetový úspech

(tlačová správa CEA Trenčín, 5. jún) Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani výsledky medzinárodnej súťaže. Slovensko so ziskom 4 prvých a 2 druhých miest dosiahlo mimoriadny úspech a počtom „zlatých medailí“ sa stalo najúspešnejšou z 34 krajín z celého sveta http://www.yre.global/ .
V medzinárodnej súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu a video-reportáž boli ocenení:
Hlavná súťaž:
1.miesto: Eva Mančíková (12 r.), ZŠ Juraja Fándlyho Sereď, za fotografiu Dedičstvo?
1. miesto: Mária Jánošíková, Michal Mazánik a Tamara Eliašová (15 r.), Súkromná ZŠ Nová Dubnica, za video Tam, kde nelietajú včely
Kategória LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu:
1. miesto: Lenka Adámková a Viktória Mrvová (12 r.), ZŠ Jána Palárika Majcichov, za článok: Ako sme zaškatuľkovali jedlo
1. miesto: Adriána Henčeková (18 r.), Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves, za fotografiu Uväznený
2. miesto: Daniela Bušová (18 r.), Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom, za článok: Bioplasty pre čistejšiu prírodu
Kategória International Collaboration:
2. miesto: Sofia Castanho (Portugalsko) a Adriána Henčeková (SK) za článok Bringing Back the Past to Assure the Future
O výsledkoch súťaže rozhodla medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky a vzdelávania pre udržateľný rozvoj so zastúpením UNEP a UNESCO http://www.yre.global/our-jury/ na stretnutí 24. mája v Kodani. Okrem vecných cien patrí k výhre aj uverejnenie víťazných príspevkov v Huffington Post Kids.
Do medzinárodného kola súťaže bolo nominovaných celkom 129 reportážnych fotografií, článkov a videí https://yrecompetition.exposure.co/, víťazov národných kôl. Young Reporters for the Environment www.yre.org je environmentálny vzdelávací program, do ktorého je Slovensko (ako jediné z krajín V4) zapojené od roku 2009. Program koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (www.mladireporteri.sk) a zastrešuje sieť Špirála (www.spirala.sk).
Kontakty:
Gosia Luszczek, International YRE Director, gosia(at)fee.global
Richard Medal, riaditeľ CEA, cea(at)changenet.sk Klaudia Medalová, národná operátorka kampane Litter Less, medalova(at)biospotrebitel.sk Adriána Henčeková, dvojnásobne ocenená Mladá reportérka, adka.hencekova(at)gmail.com